Trang chủ »Ắc Quy - Bộ Sạc»Ắc quy Vision»Ắc quy Vision 12V
 • ẮC QUY VISION 2V-300AH (CL300)
  Giá bán: 2.822.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ID: 6FM230S-X
  ẮC QUY VISION 12V-230AH (6FM230S-X)
  8.585.000
  ẮC QUY VISION 12V-230AH (6FM230S-X)
  ẮC QUY VISION 12V-230AH (6FM230S-X)
  Giá bán: 8.585.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ẮC QUY VISION 2V-200AH (CL200)
  Giá bán: 2.116.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ID: 6FM200SE
  ẮC QUY VISION 12V-200AH (6FM200SE)
  7.025.000
  ẮC QUY VISION 12V-200AH (6FM200SE)
  ẮC QUY VISION 12V-200AH (6FM200SE)
  Giá bán: 7.025.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ẮC QUY VISION 12V-200AH (CG12-200XA)
  Giá bán: 7.360.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ID: 6FM200SE-X
  ẮC QUY VISION 12V-200AH (6FM200SE-X)
  6.572.000
  ẮC QUY VISION 12V-200AH (6FM200SE-X)
  ẮC QUY VISION 12V-200AH (6FM200SE-X)
  Giá bán: 6.572.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ID: 6FM150M-X
  Ắc Quy Vision 12V-150Ah (6FM150M-X)
  5.065.000
  Ắc Quy Vision 12V-150Ah (6FM150M-X)
  Ắc Quy Vision 12V-150Ah (6FM150M-X)
  Giá bán: 5.065.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ID: 6FM150E-X
  ẮC QUY VISION 12V-150AH (6FM150E-X)
  5.395.000
  ẮC QUY VISION 12V-150AH (6FM150E-X)
  ẮC QUY VISION 12V-150AH (6FM150E-X)
  Giá bán: 5.395.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ẮC QUY VISION 2V-150AH (CL150)
  Giá bán: 1.278.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ID: 6FM134-X
  ẮC QUY VISION 12V-134AH (6FM134-X)
  4.709.000
  ẮC QUY VISION 12V-134AH (6FM134-X)
  ẮC QUY VISION 12V-134AH (6FM134-X)
  Giá bán: 4.709.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ID: 6FM120E-X
  ẮC QUY VISION 12V-120AH (6FM120E-X)
  4.235.000
  ẮC QUY VISION 12V-120AH (6FM120E-X)
  ẮC QUY VISION 12V-120AH (6FM120E-X)
  Giá bán: 4.235.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ẮC QUY VISION 2V-100AH (CL100)
  Giá bán: 1.076.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ID: 6FM100Y
  ẮC QUY VISION 12V-100AH (6FM100Y)
  3.039.000
  ẮC QUY VISION 12V-100AH (6FM100Y)
  ẮC QUY VISION 12V-100AH (6FM100Y)
  Giá bán: 3.039.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:

 • ID: 6FM100E-X
  ẮC QUY VISION 12V-100AH (6FM100E-X)
  3.455.000
  ẮC QUY VISION 12V-100AH (6FM100E-X)
  ẮC QUY VISION 12V-100AH (6FM100E-X)
  Giá bán: 3.455.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ID: 6FM90E-X
  ẮC QUY VISION 12V-90AH (6FM90E-X)
  3.388.000
  ẮC QUY VISION 12V-90AH (6FM90E-X)
  ẮC QUY VISION 12V-90AH (6FM90E-X)
  Giá bán: 3.388.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ID: 6FM80-X
  ẮC QUY VISION 12V-80AH (6FM80-X)
  3.300.000
  ẮC QUY VISION 12V-80AH (6FM80-X)
  ẮC QUY VISION 12V-80AH (6FM80-X)
  Giá bán: 3.300.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ID: 6FM75-X
  ẮC QUY VISION 12V-75AH (6FM75-X)
  3.050.000
  ẮC QUY VISION 12V-75AH (6FM75-X)
  ẮC QUY VISION 12V-75AH (6FM75-X)
  Giá bán: 3.050.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ID: 6FM65E-X
  ẮC QUY VISION 12V-65AH (6FM65E-X)
  2.800.000
  ẮC QUY VISION 12V-65AH (6FM65E-X)
  ẮC QUY VISION 12V-65AH (6FM65E-X)
  Giá bán: 2.800.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ID: 6FM60-X
  ẮC QUY VISION 12V-60AH (6FM60-X)
  2.853.000
  ẮC QUY VISION 12V-60AH (6FM60-X)
  ẮC QUY VISION 12V-60AH (6FM60-X)
  Giá bán: 2.853.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ID: 6FM55-X
  ẮC QUY VISION 12V-55AH (6FM55-X)
  2.600.000
  ẮC QUY VISION 12V-55AH (6FM55-X)
  ẮC QUY VISION 12V-55AH (6FM55-X)
  Giá bán: 2.600.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ID: 6FM45-X
  ẮC QUY VISION 12V-45AH (6FM45-X)
  1.874.000
  ẮC QUY VISION 12V-45AH (6FM45-X)
  ẮC QUY VISION 12V-45AH (6FM45-X)
  Giá bán: 1.874.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ẮC QUY VISION 12V-40AH (CP12400F)
  Giá bán: 1.760.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:

 • ẮC QUY VISION 12V-40AH (CP12400F-X)
  Giá bán: 1.862.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ID: 6FM40E-X
  ẮC QUY VISION 12V-40AH (6FM40E-X)
  2.050.000
  ẮC QUY VISION 12V-40AH (6FM40E-X)
  ẮC QUY VISION 12V-40AH (6FM40E-X)
  Giá bán: 2.050.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ID: 6FM33-X
  ẮC QUY VISION 12V-33AH (6FM33-X)
  1.700.000
  ẮC QUY VISION 12V-33AH (6FM33-X)
  ẮC QUY VISION 12V-33AH (6FM33-X)
  Giá bán: 1.700.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ẮC QUY VISION 12V-24AH (CP12240E)
  Giá bán: 999.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Dòng ắc quy viễn thông cao cấp không phải bảo dưỡng : VRLA, sử dụng công nghệ tái tạo ô xy trong bình với hiệu suất cao. Oxy khi giải phóng ra ở điện cực dương được khuyếch tán thông qua các sợi thủy
 • ID: 6FM24X
  ẮC QUY VISION 12V-24AH (6FM24X)
  1.085.000
  ẮC QUY VISION 12V-24AH (6FM24X)
  ẮC QUY VISION 12V-24AH (6FM24X)
  Giá bán: 1.085.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:

 • KM
  ID: 6FM24-X
  ẮC QUY VISION 12V-24AH (6FM24-X)
  1.136.000
  1.136.000 VND
  -0%
  ẮC QUY VISION 12V-24AH (6FM24-X)
  ẮC QUY VISION 12V-24AH (6FM24-X)
  Giá bán: 1.136.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ẮC QUY VISION 12V-17AH (CP12170E-X)
  Giá bán: 787.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ẮC QUY VISION 12V-12AH (CP12120)
  Giá bán: 580.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Dòng ắc quy viễn thông cao cấp không phải bảo dưỡng : VRLA, sử dụng công nghệ tái tạo ô xy trong bình với hiệu suất cao. Oxy khi giải phóng ra ở điện cực dương được khuyếch tán thông qua các sợi thủy
 • ẮC QUY VISION 12V-9AH (CP1290)
  Giá bán: 395.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Dòng ắc quy viễn thông cao cấp không phải bảo dưỡng : VRLA, sử dụng công nghệ tái tạo ô xy trong bình với hiệu suất cao. Oxy khi giải phóng ra ở điện cực dương được khuyếch tán thông qua các sợi thủy
 • ẮC QUY VISION 12V-7AH (CP1270)
  Giá bán: 350.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • AC QUY VISION AGM VRLA 12V-7.2Ah (CP1272)
  Giá bán: 347.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho các thiết bị văn phòng, Ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter, Solar, Telecom, công nhiệp...
 • ẮC QUY VISION 12V-5AH (CP1250)
  Giá bán: 300.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Dòng ắc quy viễn thông cao cấp không phải bảo dưỡng : VRLA, sử dụng công nghệ tái tạo ô xy trong bình với hiệu suất cao. Oxy khi giải phóng ra ở điện cực dương được khuyếch tán thông qua các sợi thủy Ắc quy là bộ phận không thể thiếu trong nhiều thiết bị, sản phẩm trong cuộc sống hiện đại. Solarcity.vn hân hạnh được giới thiệu đến quý khách hàng, người tiêu dung bình ắc quy ta sáng loại bình ắc quy khô, bình ắc quy kín khi công nghiệp, viễn thông, bình ắc quy nước axit, Agm Vrla mang nhãn hiệu ELNIKA, TS, PHOENIX… Ắc quy khô kín khí được sử dụng làm nguồn điện một chiều cho: Các thiết bị văn phòng, chiếu sáng khẩn cấp, máy tính, các bộ cấp nguồn khi mất mạng điện, đèn chiếu sáng chỉ dẫn, các thiết bị thông tin liên lạc, vận hành các thiết bị, các thiết bị đo, hệ thống báo động, trạm biến thế điện, khởi động ô tô, xe máy, ắc quy dự phòng dùng cho UPS, Inverter- máy kích điện, Solar-diện năng lượng mặt trời, Telecom-viễn thông, công nhiệp... Sản xuất tại Việt Nam, Công nghệ Hàn Quốc, Tiêu chuẩn châu Âu

Hãng sản xuất

Sản phẩm đã xem
Năng Lượng Tái Sinh
Pin Năng Lượng Mặt Trời
Tấm Pin NLMT Mono
Tấm Pin NLMT Poly
Tấm Pin NLMT HalfCell
Tấm Pin NLMT Linh Hoạt
Điều Khiển Sạc
Điều khiển sạc NLMT MPPT
Điều khiển sạc NLMT PWM
Điều khiển sạc năng lượng gió
Bộ chỉnh lưu
Tua Pin Gió
Tua pin gió trục ngang
Tua pin gió trực đứng
Moter tuapin gió
Inverter - Bộ Đổi Điện
Inverter 12V có sạc ắc quy
Inverter 24V có sạc ắc quy
Inverter 36V có sạc ắc quy
Inverter 12V không có sạc ắc quy
Inverter 24V không có sạc ắc quy
Inverter 48V không có sạc ắc quy
Inverter sin chuẩn có sạc ắc quy
Inverter sin chuẩn không sạc ắc quy
Đèn Năng Lượng Mặt Trời
Nguồn Tổ Ong - Adapter
Nguồn tổ ong 12V
Nguồn tổ ong 24V
Nguồn tổ ong 36V
Nguồn tổ ong 48V
Nguồn tổ ong 72V
Nguồn Adapter
Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới
Hệ thống điện mặt trời độc lập
Hệ thống điện mặt trời 12V
Hệ Thống Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời
Hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời
Bồn nước Inox
Bồn nước nhựa
Hệ Thống Bơm Nước Năng Lượng Mặt Trời
Hệ thống bơm 3 pha
Hệ thống bơm 1 pha
Inverter Bù Lưới Thông Minh HYBRID
Ắc Quy - Bộ Sạc
Bộ sạc bình ắc quy
Ắc quy xe máy
Ắc quy Tia Sáng
Ắc quy Tia Sáng nước
Ắc quy Tia Sáng khô
Ắc quy Phoenix
Ắc quy Phoenix 2V
Ắc quy Phoenix 6V
Ắc quy Phoenix 12V
Ắc quy GS
Ắc quy GS nước
Ắc quy GS khô
Ắc quy Đồng Nai
Ắc quy Đồng Nai nước
Ắc quy Đồng Nai khô
Ắc quy Delkor
Ắc quy Rocket
Ắc quy Vision
Ắc quy Vision 2V
Ắc quy Vision 6V
Ắc quy Vision 12V
Ắc quy Long - Globe
Ắc quy Long
Ắc quy Globe
Ắc quy Panasonic
Ắc quy Panasonic nước
Ắc quy Panasonic khô
Các hãng ắc quy khác
Ắc quy Fiamm
Ắc quy K&V
Ắc quy Bosch
Ắc quy Hitachi
Ắc quy Outdo
Ắc quy Atlas
Ắc quy trojan
Ắc quy Vitalize
Inverter Hòa Lưới
Inverter Sofar Solar
Inverter Growatt
Inverter Goodwe
Inverter JFY
Inverter Renac
Inverter Solis
Inverter Hybrid
Điện Tử
Tivi Led
Đầu thu truyền hình
Điện Gia Dụng
Bóng đèn
Đèn led 12V
Đèn led 220V
Led thanh, led cuộn
Đèn compact
Đèn Pin siêu sáng
Đèn pha
Đèn đường
Đèn thanh ray
Đèn nội thất
Đèn trang trí
Đèn áp trần
Đèn bàn
Đèn lon âm trần
Đèn ngủ
Đèn điện, đèn sạc
Bình đun siêu tốc
Sản phẩm gia dụng khác
Quạt 12V
Quạt 220V
Quạt đứng
Quạt Bàn
Quạt trần
Quạt Treo Tường
Quạt Sạc
Quạt Lửng
Quạt Đảo Trần
Quạt Hút - Quạt Thông Gió
Quạt Phun Sương
Quạt Tháp
Quạt Hơi Nước
Quạt Công Nghiệp
Quạt Tản - Quạt Hộp
Quạt Sưởi
Điện Cơ
Moter cửa cuốn, cửa lùa
Moter cửa lùa
Moter cửa cuốn
Thanh ray cửa lùa
Bộ điều khiển từ xa
Bộ lưu điện, UPS
UPS máy tính
Bộ lưu điện cửa cuốn
Máy hàn, máy khoan
Máy bơm nước
Máy bơm đẩy cao
Máy bơm tăng áp
Máy bơm hỏa tiễn
Máy bơm nước giếng
Máy bơm hồ cá, tiểu cảnh
Máy bơm hồ bơi
Máy bơm ly tâm
Phụ kiện máy bơm
Máy phát điện
Ô Tô, Xe Máy, Xe Đạp
Khóa chống trộm xe máy
Thiết bị định vị xe
Phụ tùng xe ô tô, xe máy
Phụ Kiện
Phụ kiện giải trí
Phụ kiện điện tử
Phụ kiện điện thoại, tablet
Phụ kiện ô tô, xe máy
Phụ kiện máy nước nóng
Phụ kiện ắc quy
Phụ kiện năng lượng mặt trời
Bách Hóa Điện
Mạch điều khiển thiết bị
Mạch điều khiển từ xa 220V
Mạch điều khiển từ xa 12V
Remote điều khiển từ xa
Công tắc hẹn giờ
công tắc cảm ứng
Thiết bị cảm ứng tắt mở từ xa
Bộ tiết kiệm điện
Biến Tần
Biến tần năng lượng
Biền tần bơm nước năng lượng mặt trời
Biến tần bơm nước NLMT

Hỗ trợ trực tuyến - Chat ngay