Trang chủ »Hệ Thống Năng Lượng»Hệ Thống Bơm Nước Năng Lượng Mặt Trời

Hệ Thống Bơm Nước Năng Lượng Mặt Trời

Lựa chọn
 • MÁY BƠM HỎA TIỄN VERATTI 6 INCH CÁNH INOX 46SP30-08 10HP 380V
  Giá bán: 17.000.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • MÁY BƠM HỎA TIỄN VERATTI 6 INCH CÁNH INOX 46SP30-06 7.5HP 380V
  Giá bán: 15.000.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 6 inch cánh inox VERATTI 6SP60-08 20HP
  Giá bán: 28.000.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh inox VERATTI 4SP14-18 7.5HP 380V
  Giá bán: 16.200.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh inox VERATTI 4SP14-10 4HP 380V
  Giá bán: 10.300.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh inox VERATTI 4SP08-07 1.5HP 220V
  Giá bán: 6.083.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh inox VERATTI 4SP05-12 1.5HP 220V
  Giá bán: 5.093.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh inox VERATTI 4SP05-08 1HP 220V
  Giá bán: 4.213.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 6inch cánh nhựa VERATTI 6VR30/06-7.5 10HP
  Giá bán: 17.370.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 6 inch cánh nhựa VERATTI 6VR30/04-5.5 7.5HP
  Giá bán: 15.740.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:

 • Máy bơm hỏa tiễn 6 inch cánh nhựa VERATTI 6VR45/04-5.5 7.5HP
  Giá bán: 15.740.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 6 inch cánh nhựa VERATTI 6S45/4-5.5 7.5 HP
  Giá bán: 15.740.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VR16/28-7.5 10HP
  Giá bán: 13.500.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch cánh nhựa VERATTI 4VR16/25-7.5 10HP
  Giá bán: 13.500.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VR10/28-5.5 7.5HP
  Giá bán: 11.100.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VR16/20-5.5 7.5HP
  Giá bán: 11.100.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VR10/23-4.0 5.5HP
  Giá bán: 8.550.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VR16/16-4.0 5.5HP
  Giá bán: 8.550.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VR10/18-3.0 4HP
  Giá bán: 7.800.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VR16/12-3.0 4HP
  Giá bán: 7.800.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VR4/22-2.2 3HP
  Giá bán: 5.550.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VR6/20-2.2 3HP
  Giá bán: 5.550.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VR8/15-2.2 3HP
  Giá bán: 5.550.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VR10/13-2.2 3HP
  Giá bán: 5.550.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VR16/9-2.2 3HP
  Giá bán: 5.550.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VR4/16-1.5 2HP
  Giá bán: 4.350.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VR6/14-1.5 2HP
  Giá bán: 4.350.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VR8/11-1.5 2HP
  Giá bán: 4.350.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VRM4/22-2.2 3HP
  Giá bán: 5.550.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VRM6/20-2.2 3HP
  Giá bán: 5.550.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VRM8/15-2.2 3HP
  Giá bán: 5.550.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VRM10/13-2.2 3HP
  Giá bán: 5.550.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VRM16/9-2.2 3HP
  Giá bán: 5.550.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VRM4/16-1.5 2HP
  Giá bán: 4.350.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VRM6/14-1.5 2HP
  Giá bán: 4.350.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VRM8/11-1.5 2HP
  Giá bán: 4.350.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VRM4/12-1.1 1.5HP
  Giá bán: 3.750.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hãng sản xuất VERATTI là thương hiệu máy bơm chìm nước thải sử dụng công nghệ Italia , được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, vì vậy nó đảm bảo chất lượng cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.  Máy bơm VERATTI dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới . Các mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho dân dụng, gia đình, công nghiệp...
 • MÁY BƠM HỎA TIỄN 4 INCH - 220V VERATTI 4VRM6/11-1.1 1.5HP
  Giá bán: 3.750.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: VERATTI Model: Veratti Công suất: 1.5HP - 1 pha (220V) Lưu lượng: 1.2-9.6 m3/h Cột áp: 65-9 m
 • BƠM HOẢ TIỄN 4 INCH 220v CÁNH NHỰA VERATTI 4VRM4/8 - 0.75
  Giá bán: 3.380.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Bơm hoả tiễn 4 inch 220v cánh nhựa VERATTI 4VRM4/8 - 0.75: có công dụng trong loại hình giếng khoan, công trình, nhà ở… Máy có công suất 1 HP, cột áp 52 - 18  m và lưu lượng  1.2 - 6 m3/H. Máy được sản xuất bởi hãng VERATTI, xuất xứ CHINA. Khi quý khách mua hàng tại Công ty ECO SOLAR chúng tôi, quý khách sẽ được hỗ trợ giá tốt nhất, cung cấp đầy đủ chứng từ chính hãng và hàng được bảo hành 12 tháng.
 • BƠM HỎA TIỄN 3 INCH 220v CÁNH NHỰA VERATTI 3VRM2.5/30 – 1.1
  Giá bán: 4.200.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Bơm hoả tiễn 3 inch 220v cánh nhựa VERATTI 3VRM2.5/30 – 1.1: có công dụng trong loại hình giếng khoan, công trình, nhà ở… Máy có công suất 1.5 HP, cột áp 116 - 50  m và lưu lượng  0.6 – 3.3 m3/H. Máy được sản xuất bởi hãng VERATTI, xuất xứ CHINA. Khi quý khách mua hàng tại Công Ty Eco Solar chúng tôi, quý khách sẽ được hỗ trợ giá tốt nhất, cung cấp đầy đủ chứng từ chính hãng và hàng được bảo hành 12 tháng.
 • BƠM HOẢ TIỄN VERATTI 220v 3VRM2.5/21-0.75 (3 INCH)
  Giá bán: 3.680.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  BƠM HOẢ TIỄN VERATTI 220v 3VRM2.5/21-0.75 (3 INCH) Dùng để Bơm nước giếng khoan gia đình và công nghiệp, bơm các mạch nước ngầm, bơm cấp nước cho các trường học, bệnh viện nhà cao tầng các vùng núi cần cột áp cao, bơm nước cấp cho các hệ thống nhà máy , công trình, tưới tiêu nông nghiệp....
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 2 Inch 220v Cánh Nhựa 2VRM1/44-0.37 (1 PHA)
  Giá bán: 3.600.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…
 • Máy Bơm Hỏa Tiễn VERATTI 2 Inch 220v Cánh Nhựa 2VRM1/33-0.25 (1 PHA)
  Giá bán: 3.230.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Thường dùng cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên, cấp nước cho nhà máy, ngành công nghiệp, công trình thủy lợi và tòa cao ốc…
 • Bơm năng lượng mặt trời 3HP | Bơm hỏa tiễn 2200w
  Giá bán: 11.900.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Bơm năng lượng mặt trời Hỏa tiễn 3HP – 2.2kW Model: 4DPC13- 110- 300- 2200- A/D Đường kính bơm 4 inch Cột áp tối đa: 110m Lưu lượng tối đa: 13m3/h Điện áp làm việc 80- 420V DC ( 8 tấm pin nối tiếp) hoặc AC 1 pha 220V Ống 49mm DHC Solar phân phối máy bơm năng lượng mặt trời trên toàn quốc 0909.296.297
 • Bơm năng lượng mặt trời 5HP | Bơm hỏa tiễn 4000w
  Giá bán: 19.500.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Bơm năng lượng mặt trời Hỏa tiễn 5.5HP – 4000W 4DSC19- 135-380/ 550- 4000-  AC/DC Đường kính bơm 4 inch Cột áp tối đa: 135m Lưu lượng tối đa: 19m3/h Điện áp làm việc 450-800V DC (10-16 tấm nối tiếp) hoặc AC 3P – 380V AC Ống 49mm ECO Solar phân phối bơm năng lượng mặt trời trên toàn quốc 0909.296.297
 • Bơm năng lượng mặt trời 4HP | Bơm hỏa tiễn 3000w
  Giá bán: 17.500.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Bơm năng lượng mặt trời Hỏa tiễn 4HP – 3kW Model: 4DSC19- 98-380/ 550-3000- A/D Đường kính bơm 4 inch Cột áp tối đa: 98m Lưu lượng tối đa: 19m3/h Điện áp làm việc 450- 800V DC (10-16 tấm nối tiếp) hoặc AC 3P – 380V AC Ống 49mm ECO Solar phân phối bơm năng lượng mặt trời trên toàn quốc 0909.296.297
 • Bơm năng lượng mặt trời 2HP | Bơm hỏa tiễn 1500w
  Giá bán: 9.900.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Bơm hỏa tiễn năng lượng mặt trời Hỏa tiễn 2HP – 1.5kW Model: 4DPC9- 85- 110- 1500 Đường kính bơm 4 inch Cột áp tối đa: 85m Lưu lượng tối đa: 9m3/h Điện áp làm việc 110V-150V DC ( 6 tấm pin nối tiếp) hoặc AC 1 pha 220V Ống 49mm ECO Solar phân phối máy bơm hỏa tiễn năng lượng mặt trời trên toàn quốc 0909.296.297
 • Bơm năng lượng mặt trời 1HP | Bơm hỏa tiễn 600w_____
  Giá bán: 8.000.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Bơm nước hỏa tiễn năng lượng mặt trời Hỏa tiễn 1HP -600W, Solar pump 1HP Model: 4DPC6- 42- 48- 600 Đường kính bơm 4 inch Cột áp tối đa: 48m Lưu lượng tối đa: 6m3/h Điện áp làm việc 90V DC ( 2 tấm pin nối tiếp) Ống 49mm ECO Solar phân phối máy bơm hỏa tiễn năng lượng mặt trời trên toàn quốc 0909.296.297
 • KM BƠM NƯỚC ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 20HP
  Liên hệ
  490.900.000 VND
  -100%
  BƠM NƯỚC ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 20HP
  BƠM NƯỚC ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 20HP
  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Solarcity Solar Pump Invirter là inverter 20Hp dùng trong hệ thống năng lượng mặt trời, chuyển đổi quang năng từ ánh mặt trời thành điện năng để bơm nước mà không cần dùng điện lưới..
 • HỆ THỐNG BƠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 176HP
  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Hệ thống bơm nước 176HP dùng hệ pin năng lượng mặt trời, chuyển đổi quang năng từ ánh mặt trời thành điện năng để bơm nước mà không cần dùng điện lưới hoặc bộ ắc quy lưu..
 • HỆ THỐNG BƠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 110HP
  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Hệ thống bơm nước 110HP dùng hệ pin năng lượng mặt trời, chuyển đổi quang năng từ ánh mặt trời thành điện năng để bơm nước mà không cần dùng điện lưới hoặc bộ ắc quy lưu..
 • HỆ THỐNG BƠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 90HP
  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Hệ thống bơm nước 90HP dùng hệ pin năng lượng mặt trời, chuyển đổi quang năng từ ánh mặt trời thành điện năng để bơm nước mà không cần dùng điện lưới hoặc bộ ắc quy lưu..
 • HỆ THỐNG BƠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 75HP
  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Hệ thống bơm nước 75HP dùng hệ pin năng lượng mặt trời, chuyển đổi quang năng từ ánh mặt trời thành điện năng để bơm nước mà không cần dùng điện lưới hoặc bộ ắc quy lưu..
 • HỆ THỐNG BƠM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 40HP
  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Hệ thống bơm nước 40HP dùng hệ pin năng lượng mặt trời, chuyển đổi quang năng từ ánh mặt trời thành điện năng để bơm nước mà không cần dùng điện lưới hoặc bộ ắc quy lưu...
 • GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHO BƠM TƯỚI NÔNG NGHIỆP 50HP
  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Hệ thống bơm nước 50HP dùng hệ pin năng lượng mặt trời, chuyển đổi quang năng từ ánh mặt trời thành điện năng để bơm nước mà không cần dùng điện lưới hoặc bộ ắc quy lưu...
12

Hệ Thống Bơm Nước Năng Lượng Mặt Trời

Hãng sản xuất

Lọc sản phẩm

Sản phẩm đã xem
Hệ Thống Năng Lượng
Hệ Thống Năng Lượng Mặt Trời
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới
Hệ thống điện mặt trời độc lập
Hệ thống điện mặt trời 12V
Hệ Thống Máy Nước Nóng
Hệ thống máy nước nóng
Bồn nước Inox
Bồn nước nhựa
Hệ Thống Bơm Nước Năng Lượng Mặt Trời
Hệ thống bơm 3 pha
Hệ thống bơm 1 pha
Máy bơm NLMT (Hỏa Tiễn)
Phụ Kiện Năng Lượng Mặt Trời
Pin Năng Lượng Mặt Trời
Tấm Pin NLMT Mono
Tấm Pin NLMT HalfCell
Tấm Pin NLMT Linh Hoạt
Đèn Năng Lượng Mặt Trời
Năng Lượng Gió
Tua pin gió trục ngang
Tua pin gió trực đứng
Moter tuapin gió
Ắc Quy - Bộ Sạc
Bộ sạc bình ắc quy
Ắc quy Tia Sáng
Ắc quy Tia Sáng nước
Ắc quy Tia Sáng khô
Ắc quy Phoenix
Ắc quy Phoenix 2V
Ắc quy Phoenix 6V
Ắc quy Phoenix 12V
Ắc quy GS
Ắc quy GS nước
Ắc quy GS khô
Ắc quy Đồng Nai
Ắc quy Đồng Nai nước
Ắc quy Đồng Nai khô
Ắc quy Delkor
Ắc quy Rocket
Ắc quy Vision
Ắc quy Vision 2V
Ắc quy Vision 6V
Ắc quy Vision 12V
Ắc quy Long - Globe
Ắc quy Long
Ắc quy Globe
Các hãng ắc quy khác
Ắc quy Bosch
Acquy Gel LVTOPSUN
Inverter Hòa Lưới
Inverter Kích Điện
Inverter 12V có sạc ắc quy
Inverter 24V có sạc ắc quy
Inverter 36V có sạc ắc quy
Inverter 12V không có sạc ắc quy
Inverter 24V không có sạc ắc quy
Inverter 48V không có sạc ắc quy
Inverter sin chuẩn có sạc ắc quy
Inverter sin chuẩn không sạc ắc quy
Inverter Bù Lưới Thông Minh HYBRID
Inverter Hòa Lưới
Inverter Sofar Solar
Inverter Growatt
Inverter Goodwe
Inverter JFY
Inverter Renac
Inverter Solis
Inverter Hybrid
Inverter Deye
Inverter Hybrid Lux
Inverter Sun
Inverter Huawei
Inverter Sungrow
Thiết Bị Điện Gia Dụng
Thiết Bị Xe Máy
Khóa chống trộm xe máy
Thiết bị định vị xe
Phụ tùng xe ô tô, xe máy
Bóng đèn
Đèn led 12V
Đèn led 220V
Led thanh, led cuộn
Đèn compact
Đèn Pin siêu sáng
Đèn pha
Đèn đường
Đèn thanh ray
Đèn nội thất
Đèn trang trí
Đèn áp trần
Đèn bàn
Đèn lon âm trần
Đèn ngủ
Đèn điện, đèn sạc
Bình đun siêu tốc
Quạt 12V
Quạt 220V
Quạt đứng
Quạt Bàn
Quạt trần
Quạt Treo Tường
Quạt Sạc
Quạt Lửng
Quạt Đảo Trần
Quạt Hút - Quạt Thông Gió
Quạt Phun Sương
Quạt Tháp
Quạt Hơi Nước
Quạt Công Nghiệp
Quạt Tản - Quạt Hộp
Quạt Sưởi
Điện Tử
Tivi Led
Đầu thu truyền hình
Thiết Bị Điện
Mạch điều khiển thiết bị
Công tắc hẹn giờ
công tắc cảm ứng
Thiết bị cảm ứng tắt mở từ xa
Bộ tiết kiệm điện
Nguồn Tổ Ong - Adapter
Nguồn tổ ong 12V
Nguồn tổ ong 24V
Nguồn tổ ong 36V
Nguồn tổ ong 48V
Nguồn tổ ong 72V
Nguồn Adapter
Điều Khiển Sạc
Điều khiển sạc NLMT MPPT
Điều khiển sạc NLMT PWM
Điều khiển sạc năng lượng gió
Phụ Kiện
Contactor khởi động từ
Pin Lưu Trữ Lithium
Pin Lithium Gigabox
Pin Lithium Pylontech

Hỗ trợ trực tuyến - Chat ngay