Trang chủ »Inverter Hòa Lưới»Inverter Hòa Lưới»Inverter Sofar Solar
 • Inverter Hybrid SofarSolar HYD 6000-HV
  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết kế IP65 ngoài trời , Hoạt động song song với tối đa 10 đơn vị , Nhiều chế độ làm việc là tùy chọn , Tương thích với trên lưới và ngoài lưới , Tích hợp chức năng xuất 0 , Cấu hình linh hoạt của axit chì hoặc pin lithium , Chức năng EPS, thời gian chuyển đổi ít hơn 10ms , Tích hợp thiết kế tản nhiệt tự nhận dạng không quạt
 • Inverter Hybrid SofarSolar HYD 5000-HV
  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết kế IP65 ngoài trời , Hoạt động song song với tối đa 10 đơn vị , Nhiều chế độ làm việc là tùy chọn , Tương thích với trên lưới và ngoài lưới , Tích hợp chức năng xuất 0 , Cấu hình linh hoạt của axit chì hoặc pin lithium , Chức năng EPS, thời gian chuyển đổi ít hơn 10ms , Tích hợp thiết kế tản nhiệt tự nhận dạng không quạt
 • Inverter Hybrid SofarSolar HYD 5000-HV-A
  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết kế IP65 ngoài trời , Hoạt động song song với tối đa 10 đơn vị , Nhiều chế độ làm việc là tùy chọn , Tương thích với trên lưới và ngoài lưới , Tích hợp chức năng xuất 0 , Cấu hình linh hoạt của axit chì hoặc pin lithium , Chức năng EPS, thời gian chuyển đổi ít hơn 10ms , Tích hợp thiết kế tản nhiệt tự nhận dạng không quạt
 • Inverter Hybrid SofarSolar HYD 4000-HV
  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết kế IP65 ngoài trời , Hoạt động song song với tối đa 10 đơn vị , Nhiều chế độ làm việc là tùy chọn , Tương thích với trên lưới và ngoài lưới , Tích hợp chức năng xuất 0 , Cấu hình linh hoạt của axit chì hoặc pin lithium , Chức năng EPS, thời gian chuyển đổi ít hơn 10ms , Tích hợp thiết kế tản nhiệt tự nhận dạng không quạt
 • Inverter Hybrid SofarSolar HYD 3000-HV
  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết kế IP65 ngoài trời , Hoạt động song song với tối đa 10 đơn vị , Nhiều chế độ làm việc là tùy chọn , Tương thích với trên lưới và ngoài lưới , Tích hợp chức năng xuất 0 , Cấu hình linh hoạt của axit chì hoặc pin lithium , Chức năng EPS, thời gian chuyển đổi ít hơn 10ms , Tích hợp thiết kế tản nhiệt tự nhận dạng không quạt
 • KM
  ID: 3000TL-G3
  SOFAR 3000TL-G3
  7.200.000
  10.350.000 VND
  -30%
  SOFAR 3000TL-G3
  SOFAR 3000TL-G3
  Giá bán: 7.200.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hiệu suất chuyển đổi cao Dải điện áp đầu vào PV rộng Cổng giao tiếp Wifi, RS-485 tốc độ cao. Màn hình hiển thị: LCD Kích thước nhẹ và nhỏ gọn
 • KM Bộ hòa lưới pin mặt trời Sofar 60KW 3 pha
  63.990.000
  75.600.000 VND
  -15%
  Bộ hòa lưới pin mặt trời Sofar 60KW 3 pha
  Bộ hòa lưới pin mặt trời Sofar 60KW 3 pha
  Giá bán: 63.990.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hiệu suất chuyển đổi cao Dải điện áp đầu vào PV rộng Cổng giao tiếp Wifi, RS-485 tốc độ cao. Màn hình hiển thị: LCD Kích thước nhẹ và nhỏ gọn
 • KM Bộ hòa lưới pin mặt trời Sofar 50KW 3 pha
  60.990.000
  71.508.000 VND
  -15%
  Bộ hòa lưới pin mặt trời Sofar 50KW 3 pha
  Bộ hòa lưới pin mặt trời Sofar 50KW 3 pha
  Giá bán: 60.990.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hiệu suất chuyển đổi cao Dải điện áp đầu vào PV rộng Cổng giao tiếp Wifi, RS-485 tốc độ cao. Màn hình hiển thị: LCD Kích thước nhẹ và nhỏ gọn
 • KM Bộ hòa lưới pin mặt trời Sofar 33KW 3 pha
  45.990.000
  52.790.000 VND
  -13%
  Bộ hòa lưới pin mặt trời Sofar 33KW 3 pha
  Bộ hòa lưới pin mặt trời Sofar 33KW 3 pha
  Giá bán: 45.990.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hiệu suất chuyển đổi cao Dải điện áp đầu vào PV rộng Cổng giao tiếp Wifi, RS-485 tốc độ cao. Màn hình hiển thị: LCD Kích thước nhẹ và nhỏ gọn
 • KM Bộ hòa lưới pin pin mặt trời Sofar 30kw
  44.990.000
  48.830.000 VND
  -8%
  Bộ hòa lưới pin pin mặt trời Sofar 30kw
  Bộ hòa lưới pin pin mặt trời Sofar 30kw
  Giá bán: 44.990.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hiệu suất chuyển đổi cao Dải điện áp đầu vào PV rộng Cổng giao tiếp Wifi, RS-485 tốc độ cao. Màn hình hiển thị: LCD Kích thước nhẹ và nhỏ gọn
 • KM Bộ hòa lưới pin mặt trời Sofar 25KW 3 pha
  40.990.000
  42.708.000 VND
  -4%
  Bộ hòa lưới pin mặt trời Sofar 25KW 3 pha
  Bộ hòa lưới pin mặt trời Sofar 25KW 3 pha
  Giá bán: 40.990.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hiệu suất chuyển đổi cao Dải điện áp đầu vào PV rộng Cổng giao tiếp Wifi, RS-485 tốc độ cao. Màn hình hiển thị: LCD Kích thước nhẹ và nhỏ gọn
 • KM
  ID: 6.6KTL
  SOFAR 6.6KTL-X
  22.200.000
  23.990.000 VND
  -7%
  SOFAR 6.6KTL-X
  SOFAR 6.6KTL-X
  Giá bán: 22.200.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hiệu suất chuyển đổi cao Dải điện áp đầu vào PV rộng Cổng giao tiếp Wifi, RS-485 tốc độ cao. Màn hình hiển thị: LCD Kích thước nhẹ và nhỏ gọn
 • KM
  ID: 8.8KTL
  SOFAR 8.8KTL-X
  22.450.000
  25.190.000 VND
  -11%
  SOFAR 8.8KTL-X
  SOFAR 8.8KTL-X
  Giá bán: 22.450.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hiệu suất chuyển đổi cao Dải điện áp đầu vào PV rộng Cổng giao tiếp Wifi, RS-485 tốc độ cao. Màn hình hiển thị: LCD Kích thước nhẹ và nhỏ gọn
 • KM
  ID: 20000TL-G2
  SOFAR 20000TL-G2 20Kw
  34.910.000
  39.690.000 VND
  -12%
  SOFAR 20000TL-G2 20Kw
  SOFAR 20000TL-G2 20Kw
  Giá bán: 34.910.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hiệu suất chuyển đổi cao Dải điện áp đầu vào PV rộng Cổng giao tiếp Wifi, RS-485 tốc độ cao. Màn hình hiển thị: LCD Kích thước nhẹ và nhỏ gọn
 • KM
  ID: 12KTL-X
  SOFAR 12KTL-X
  24.490.000
  26.390.000 VND
  -7%
  SOFAR 12KTL-X
  SOFAR 12KTL-X
  Giá bán: 24.490.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hiệu suất chuyển đổi cao Dải điện áp đầu vào PV rộng Cổng giao tiếp Wifi, RS-485 tốc độ cao. Màn hình hiển thị: LCD Kích thước nhẹ và nhỏ gọn
 • KM
  ID: 11KTL
  SOFAR 11KTL-X
  23.290.000
  25.908.000 VND
  -10%
  SOFAR 11KTL-X
  SOFAR 11KTL-X
  Giá bán: 23.290.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hiệu suất chuyển đổi cao Dải điện áp đầu vào PV rộng Cổng giao tiếp Wifi, RS-485 tốc độ cao. Màn hình hiển thị: LCD Kích thước nhẹ và nhỏ gọn
 • KM Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 15 KW 3 pha
  26.550.000
  31.800.000 VND
  -17%
  Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 15 KW 3 pha
  Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 15 KW 3 pha
  Giá bán: 26.550.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hiệu suất chuyển đổi cao Dải điện áp đầu vào PV rộng Cổng giao tiếp Wifi, RS-485 tốc độ cao. Màn hình hiển thị: LCD Kích thước nhẹ và nhỏ gọn
 • KM Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 7.5 KW
  12.690.000
  16.800.000 VND
  -24%
  Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 7.5 KW
  Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 7.5 KW
  Giá bán: 12.690.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hiệu suất chuyển đổi cao Dải điện áp đầu vào PV rộng Cổng giao tiếp Wifi, RS-485 tốc độ cao. Màn hình hiển thị: LCD Kích thước nhẹ và nhỏ gọn
 • KM Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 6 KW
  12.200.000
  15.600.000 VND
  -22%
  Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 6 KW
  Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 6 KW
  Giá bán: 12.200.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hiệu suất chuyển đổi cao Dải điện áp đầu vào PV rộng Cổng giao tiếp Wifi, RS-485 tốc độ cao. Màn hình hiển thị: LCD Kích thước nhẹ và nhỏ gọn
 • KM Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 5 KW
  11.990.000
  13.910.000 VND
  -14%
  Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 5 KW
  Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 5 KW
  Giá bán: 11.990.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Hiệu suất chuyển đổi cao Dải điện áp đầu vào PV rộng Cổng giao tiếp Wifi, RS-485 tốc độ cao. Màn hình hiển thị: LCD Kích thước nhẹ và nhỏ gọn

Inverter Sofar Solar

Hãng sản xuất

Lọc sản phẩm

Sản phẩm đã xem
Hệ Thống Năng Lượng
Hệ Thống Năng Lượng Mặt Trời
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới
Hệ thống điện mặt trời độc lập
Hệ thống điện mặt trời 12V
Hệ Thống Máy Nước Nóng
Hệ thống máy nước nóng
Bồn nước Inox
Bồn nước nhựa
Hệ Thống Bơm Nước Năng Lượng Mặt Trời
Hệ thống bơm 3 pha
Hệ thống bơm 1 pha
Máy bơm NLMT (Hỏa Tiễn)
Phụ Kiện Năng Lượng Mặt Trời
Pin Năng Lượng Mặt Trời
Tấm Pin NLMT Mono
Tấm Pin NLMT HalfCell
Tấm Pin NLMT Linh Hoạt
Đèn Năng Lượng Mặt Trời
Năng Lượng Gió
Tua pin gió trục ngang
Tua pin gió trực đứng
Moter tuapin gió
Ắc Quy - Bộ Sạc
Bộ sạc bình ắc quy
Ắc quy Tia Sáng
Ắc quy Tia Sáng nước
Ắc quy Tia Sáng khô
Ắc quy Phoenix
Ắc quy Phoenix 2V
Ắc quy Phoenix 6V
Ắc quy Phoenix 12V
Ắc quy GS
Ắc quy GS nước
Ắc quy GS khô
Ắc quy Đồng Nai
Ắc quy Đồng Nai nước
Ắc quy Đồng Nai khô
Ắc quy Delkor
Ắc quy Rocket
Ắc quy Vision
Ắc quy Vision 2V
Ắc quy Vision 6V
Ắc quy Vision 12V
Ắc quy Long - Globe
Ắc quy Long
Ắc quy Globe
Các hãng ắc quy khác
Ắc quy Bosch
Acquy Gel LVTOPSUN
Inverter Hòa Lưới
Inverter Kích Điện
Inverter 12V có sạc ắc quy
Inverter 24V có sạc ắc quy
Inverter 36V có sạc ắc quy
Inverter 12V không có sạc ắc quy
Inverter 24V không có sạc ắc quy
Inverter 48V không có sạc ắc quy
Inverter sin chuẩn có sạc ắc quy
Inverter sin chuẩn không sạc ắc quy
Inverter Bù Lưới Thông Minh HYBRID
Inverter Hòa Lưới
Inverter Sofar Solar
Inverter Growatt
Inverter Goodwe
Inverter JFY
Inverter Renac
Inverter Solis
Inverter Hybrid
Inverter Deye
Inverter Hybrid Lux
Inverter Sun
Inverter Huawei
Inverter Sungrow
Thiết Bị Điện Gia Dụng
Thiết Bị Xe Máy
Khóa chống trộm xe máy
Thiết bị định vị xe
Phụ tùng xe ô tô, xe máy
Bóng đèn
Đèn led 12V
Đèn led 220V
Led thanh, led cuộn
Đèn compact
Đèn Pin siêu sáng
Đèn pha
Đèn đường
Đèn thanh ray
Đèn nội thất
Đèn trang trí
Đèn áp trần
Đèn bàn
Đèn lon âm trần
Đèn ngủ
Đèn điện, đèn sạc
Bình đun siêu tốc
Quạt 12V
Quạt 220V
Quạt đứng
Quạt Bàn
Quạt trần
Quạt Treo Tường
Quạt Sạc
Quạt Lửng
Quạt Đảo Trần
Quạt Hút - Quạt Thông Gió
Quạt Phun Sương
Quạt Tháp
Quạt Hơi Nước
Quạt Công Nghiệp
Quạt Tản - Quạt Hộp
Quạt Sưởi
Điện Tử
Tivi Led
Đầu thu truyền hình
Thiết Bị Điện
Mạch điều khiển thiết bị
Công tắc hẹn giờ
công tắc cảm ứng
Thiết bị cảm ứng tắt mở từ xa
Bộ tiết kiệm điện
Nguồn Tổ Ong - Adapter
Nguồn tổ ong 12V
Nguồn tổ ong 24V
Nguồn tổ ong 36V
Nguồn tổ ong 48V
Nguồn tổ ong 72V
Nguồn Adapter
Điều Khiển Sạc
Điều khiển sạc NLMT MPPT
Điều khiển sạc NLMT PWM
Điều khiển sạc năng lượng gió
Phụ Kiện
Contactor khởi động từ
Pin Lưu Trữ Lithium
Pin Lithium Gigabox
Pin Lithium Pylontech

Hỗ trợ trực tuyến - Chat ngay