Trang chủ »Năng Lượng Tái Sinh»Tua Pin Gió»Moter tuapin gió
 • KM MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 100KW
  399.999.000
  460.000.000 VND
  -13%
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 100KW
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 100KW
  Giá bán: 399.999.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MOTOR MÁY PHÁT ĐIỆN TUA PIN GIÓ SOLARCITY - Dễ dàng lắp đặt - Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ - Sử dụng vật liệu công nghệ cao - Tuổi thọ thiết bị 20 năm
 • KM
  ID: 8050kGP-SC
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 80KW
  299.999.000
  350.000.000 VND
  -14%
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 80KW
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 80KW
  Giá bán: 299.999.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MOTOR MÁY PHÁT ĐIỆN TUA PIN GIÓ SOLARCITY - Dễ dàng lắp đặt - Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ - Sử dụng vật liệu công nghệ cao - Tuổi thọ thiết bị 20 năm
 • KM
  ID: 5030kGP-SC
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 50KW
  239.950.000
  280.000.000 VND
  -14%
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 50KW
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 50KW
  Giá bán: 239.950.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:

 • KM
  ID: 3020kGP-SC
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 30KW
  159.990.000
  190.000.000 VND
  -16%
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 30KW
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 30KW
  Giá bán: 159.990.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MOTOR MÁY PHÁT ĐIỆN TUA PIN GIÓ SOLARCITY - Dễ dàng lắp đặt - Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ - Sử dụng vật liệu công nghệ cao - Tuổi thọ thiết bị 20 năm
 • KM
  ID: 1510kGP-SC
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 15KW
  79.995.000
  109.000.000 VND
  -27%
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 15KW
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 15KW
  Giá bán: 79.995.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MOTOR MÁY PHÁT ĐIỆN TUA PIN GIÓ SOLARCITY - Dễ dàng lắp đặt - Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ - Sử dụng vật liệu công nghệ cao - Tuổi thọ thiết bị 20 năm
 • KM
  ID: 105kGP-SC
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 10KW
  39.959.000
  52.500.000 VND
  -24%
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 10KW
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 10KW
  Giá bán: 39.959.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MOTOR MÁY PHÁT ĐIỆN TUA PIN GIÓ SOLARCITY - Dễ dàng lắp đặt - Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ - Sử dụng vật liệu công nghệ cao - Tuổi thọ thiết bị 20 năm
 • KM
  ID: 503kGP-SC
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 5KW
  29.950.000
  38.900.000 VND
  -23%
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 5KW
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 5KW
  Giá bán: 29.950.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MOTOR MÁY PHÁT ĐIỆN TUA PIN GIÓ SOLARCITY - Dễ dàng lắp đặt - Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ - Sử dụng vật liệu công nghệ cao - Tuổi thọ thiết bị 20 năm
 • KM
  ID: 400200LP-SC
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 4KW
  25.990.000
  32.500.000 VND
  -20%
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 4KW
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 4KW
  Giá bán: 25.990.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MOTOR MÁY PHÁT ĐIỆN TUA PIN GIÓ SOLARCITY - Dễ dàng lắp đặt - Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ - Sử dụng vật liệu công nghệ cao - Tuổi thọ thiết bị 20 năm
 • KM
  ID: 300200LP-SC
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 3KW
  19.950.000
  23.500.000 VND
  -15%
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 3KW
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 3KW
  Giá bán: 19.950.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MOTOR MÁY PHÁT ĐIỆN TUA PIN GIÓ SOLARCITY - Dễ dàng lắp đặt - Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ - Sử dụng vật liệu công nghệ cao - Tuổi thọ thiết bị 20 năm
 • KM
  ID: 200150LP-SC
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 2KW
  15.950.000
  19.500.000 VND
  -18%
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 2KW
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 2KW
  Giá bán: 15.950.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MOTOR MÁY PHÁT ĐIỆN TUA PIN GIÓ SOLARCITY - Dễ dàng lắp đặt - Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ - Sử dụng vật liệu công nghệ cao - Tuổi thọ thiết bị 20 năm
 • KM
  ID: 1060MP-SC
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 1KW
  5.995.000
  8.880.000 VND
  -32%
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 1KW
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 1KW
  Giá bán: 5.995.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MOTOR MÁY PHÁT ĐIỆN TUA PIN GIÓ SOLARCITY - Dễ dàng lắp đặt - Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ - Sử dụng vật liệu công nghệ cao - Tuổi thọ thiết bị 20 năm
 • KM
  ID: 8050MP-SC
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 800W
  5.550.000
  8.200.000 VND
  -32%
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 800W
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 800W
  Giá bán: 5.550.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MOTOR MÁY PHÁT ĐIỆN TUA PIN GIÓ SOLARCITY - Dễ dàng lắp đặt - Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ - Sử dụng vật liệu công nghệ cao - Tuổi thọ thiết bị 20 năm
 • KM
  ID: 150100LP-SC
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 1,5KW
  9.990.000
  15.000.000 VND
  -33%
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 1,5KW
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 1,5KW
  Giá bán: 9.990.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MOTOR MÁY PHÁT ĐIỆN TUA PIN GIÓ SOLARCITY - Dễ dàng lắp đặt - Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ - Sử dụng vật liệu công nghệ cao - Tuổi thọ thiết bị 20 năm
 • KM
  ID: 6040MP-SC
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 600W
  4.550.000
  6.500.000 VND
  -30%
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 600W
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 600W
  Giá bán: 4.550.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MOTOR MÁY PHÁT ĐIỆN TUA PIN GIÓ SOLARCITY - Dễ dàng lắp đặt - Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ - Sử dụng vật liệu công nghệ cao - Tuổi thọ thiết bị 20 năm
 • KM
  ID: 5030SP-SC
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 500W
  3.950.000
  5.800.000 VND
  -32%
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 500W
  MOTOR TUA BIN GIÓ SOLARCITY 500W
  Giá bán: 3.950.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MOTOR MÁY PHÁT ĐIỆN TUA PIN GIÓ SOLARCITY - Dễ dàng lắp đặt - Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ - Sử dụng vật liệu công nghệ cao - Tuổi thọ thiết bị 20 năm
 • MOTO TUA BIN GIÓ SOLARCITY 400W
  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Tuabin gió của solarcity được làm bằng thép đúc mạnh mẽ và bền chắc. Tuabin có thể chịu được môi trường khắc nghiệt như gió mạnh và thời tiết lạnh. Sử dụng nam châm vĩnh cửu
 • KM
  ID: 3020SP-SC
  MOTO TUA BIN GIÓ SOLARCITY 300W
  3.500.000
  4.000.000 VND
  -13%
  MOTO TUA BIN GIÓ SOLARCITY 300W
  MOTO TUA BIN GIÓ SOLARCITY 300W
  Giá bán: 3.500.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MÔ TƠ MÁY PHÁT ĐIỆN TUA PIN GIÓ SOLARCITY - Dễ dàng lắp đặt - Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ - Sử dụng vật liệu công nghệ cao - Tuổi thọ thiết bị 20 năm

Hãng sản xuất

Lọc sản phẩm

Sản phẩm đã xem
Năng Lượng Tái Sinh
Pin Năng Lượng Mặt Trời
Tấm Pin NLMT Mono
Tấm Pin NLMT Poly
Tấm Pin NLMT HalfCell
Tấm Pin NLMT Linh Hoạt
Điều Khiển Sạc
Điều khiển sạc NLMT MPPT
Điều khiển sạc NLMT PWM
Điều khiển sạc năng lượng gió
Bộ chỉnh lưu
Tua Pin Gió
Tua pin gió trục ngang
Tua pin gió trực đứng
Moter tuapin gió
Inverter - Bộ Đổi Điện
Inverter 12V có sạc ắc quy
Inverter 24V có sạc ắc quy
Inverter 36V có sạc ắc quy
Inverter 12V không có sạc ắc quy
Inverter 24V không có sạc ắc quy
Inverter 48V không có sạc ắc quy
Inverter sin chuẩn có sạc ắc quy
Inverter sin chuẩn không sạc ắc quy
Đèn Năng Lượng Mặt Trời
Nguồn Tổ Ong - Adapter
Nguồn tổ ong 12V
Nguồn tổ ong 24V
Nguồn tổ ong 36V
Nguồn tổ ong 48V
Nguồn tổ ong 72V
Nguồn Adapter
Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới
Hệ thống điện mặt trời độc lập
Hệ thống điện mặt trời 12V
Hệ Thống Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời
Hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời
Bồn nước Inox
Bồn nước nhựa
Hệ Thống Bơm Nước Năng Lượng Mặt Trời
Hệ thống bơm 3 pha
Hệ thống bơm 1 pha
Inverter Bù Lưới Thông Minh HYBRID
Ắc Quy - Bộ Sạc
Bộ sạc bình ắc quy
Ắc quy xe máy
Ắc quy Tia Sáng
Ắc quy Tia Sáng nước
Ắc quy Tia Sáng khô
Ắc quy Phoenix
Ắc quy Phoenix 2V
Ắc quy Phoenix 6V
Ắc quy Phoenix 12V
Ắc quy GS
Ắc quy GS nước
Ắc quy GS khô
Ắc quy Đồng Nai
Ắc quy Đồng Nai nước
Ắc quy Đồng Nai khô
Ắc quy Delkor
Ắc quy Rocket
Ắc quy Vision
Ắc quy Vision 2V
Ắc quy Vision 6V
Ắc quy Vision 12V
Ắc quy Long - Globe
Ắc quy Long
Ắc quy Globe
Ắc quy Panasonic
Ắc quy Panasonic nước
Ắc quy Panasonic khô
Các hãng ắc quy khác
Ắc quy Fiamm
Ắc quy K&V
Ắc quy Bosch
Ắc quy Hitachi
Ắc quy Outdo
Ắc quy Atlas
Ắc quy trojan
Ắc quy Vitalize
Inverter Hòa Lưới
Inverter Sofar Solar
Inverter Growatt
Inverter Goodwe
Inverter JFY
Inverter Renac
Inverter Solis
Inverter Hybrid
Điện Tử
Tivi Led
Đầu thu truyền hình
Điện Gia Dụng
Bóng đèn
Đèn led 12V
Đèn led 220V
Led thanh, led cuộn
Đèn compact
Đèn Pin siêu sáng
Đèn pha
Đèn đường
Đèn thanh ray
Đèn nội thất
Đèn trang trí
Đèn áp trần
Đèn bàn
Đèn lon âm trần
Đèn ngủ
Đèn điện, đèn sạc
Bình đun siêu tốc
Sản phẩm gia dụng khác
Quạt 12V
Quạt 220V
Quạt đứng
Quạt Bàn
Quạt trần
Quạt Treo Tường
Quạt Sạc
Quạt Lửng
Quạt Đảo Trần
Quạt Hút - Quạt Thông Gió
Quạt Phun Sương
Quạt Tháp
Quạt Hơi Nước
Quạt Công Nghiệp
Quạt Tản - Quạt Hộp
Quạt Sưởi
Điện Cơ
Moter cửa cuốn, cửa lùa
Moter cửa lùa
Moter cửa cuốn
Thanh ray cửa lùa
Bộ điều khiển từ xa
Bộ lưu điện, UPS
UPS máy tính
Bộ lưu điện cửa cuốn
Máy hàn, máy khoan
Máy bơm nước
Máy bơm đẩy cao
Máy bơm tăng áp
Máy bơm hỏa tiễn
Máy bơm nước giếng
Máy bơm hồ cá, tiểu cảnh
Máy bơm hồ bơi
Máy bơm ly tâm
Phụ kiện máy bơm
Máy phát điện
Ô Tô, Xe Máy, Xe Đạp
Khóa chống trộm xe máy
Thiết bị định vị xe
Phụ tùng xe ô tô, xe máy
Phụ Kiện
Phụ kiện giải trí
Phụ kiện điện tử
Phụ kiện điện thoại, tablet
Phụ kiện ô tô, xe máy
Phụ kiện máy nước nóng
Phụ kiện ắc quy
Phụ kiện năng lượng mặt trời
Bách Hóa Điện
Mạch điều khiển thiết bị
Mạch điều khiển từ xa 220V
Mạch điều khiển từ xa 12V
Remote điều khiển từ xa
Công tắc hẹn giờ
công tắc cảm ứng
Thiết bị cảm ứng tắt mở từ xa
Bộ tiết kiệm điện
Biến Tần
Biến tần năng lượng
Biền tần bơm nước năng lượng mặt trời
Biến tần bơm nước NLMT

Hỗ trợ trực tuyến - Chat ngay